ABOUT

Välkommen hit!

Än så länge är Worldschoolers of Sweden mest en vision, en tanke om vad den här bloggen vill vara, vad jag skulle vilja dela, förmedla och kunna erbjuda. Vägen mot att förverkliga något av den börjar här och jag är glad att du vill vara med. Det får ta sin tid, ha sin gilla gång och mejslas ut ifrån olika behov som dyker upp, jag tänker att det kanske måste få vara så när man försöker skapa det man själv saknar. Var så god, här är visionen om Worldschoolers of Sweden:

~ Worldschoolers of Sweden vill vara en röst som talar om för föräldrar att de är det absolut viktigaste för sina barn, att de visst duger och räcker till fast att det kanske inte alltid känns så, och fast att så många andra röster i samhället vill säga motsatsen.

~ Worldschoolers of Sweden vill förmedla den stora glädje, trygghet och samhörighet som kommer av att leva, lära och växa tillsammans och visa att skola kan få vara något som för oss närmare varandra istället för bort ifrån varandra.

~ Worldschoolers of Sweden vill lyfta fram lärandet som sker överallt där livet pågår, så naturligt att vi kanske inte ens lägger märke till det, göra det synligt i alla små vardagliga situationer och visa att det är minst lika mycket värt fast att det sker utanför skolans fyra väggar.

~ Worldschoolers of Sweden vill ta ner pedagogiken på jorden, visa att det i själva verket är något väldigt enkelt och naturligt förklätt i krångliga ord och tjusiga formuleringar som kanske får oss att tro att vi inte kan klara av det själva och ger förskola och skola ensamrätten till allt vad pedagogik heter.

~ Worldschoolers of Sweden vill visa på världen som klassrum, hur mycket lärande som finns överallt runtomkring, på hemmaplan, på andra sidan jorden eller någonstans däremellan och hur vi kan använda den för att utvecklas som personer, i förhållande till varandra, samhället och världen.

~ Worldschoolers of Sweden vill hitta och visa vägen till resandet som ett sätt att leva, som en naturlig och möjlig del av vardagen och verkligheten även för svenska familjer, där äventyr och upplevelser får vara en viktig del av lärandet.

~ Worldschoolers of Sweden vill vara ett stöd för den som längtar efter att ge sig ut på resa med barn och sköta skolan längs vägen, en slags ”öppen skola” där barn och föräldrar kan mötas digitalt och kanske även fysiskt på strategiska platser runt om i världen, där alla kan bidra med sitt, dela idéer, kunskaper, läromedel, expertis, planeringar, mål, lektioner, material, länkar, kurser, redovisningar, verktyg, aktiviteter… allt vad det nu kan vara, fungera som en bank av resurser för och av worldschoolare.

~ Worldschoolers of Sweden vill dela med sig av Sverige till worldschoolande familjer som kommer hit från andra länder, ge tips och inspirera till upplevelser, aktiviteter för att lära om vårt land, vår kultur och vårt sätt att leva.

Vad skulle du önska av det här forumet? Vad vill du läsa mer om? Vilka frågor är dina viktigaste, största, svåraste, roligaste, mest intressanta? Tillsammans kan vi skapa precis det vi behöver!