HEMSKOLNING

blank

Begreppet hemskolning är så stort, så mycket, så vitt, så brett och kan vara på så många olika sätt.
Många tycker att ordet i sig har en negativ och missvisande klang som kanske spär på den allmänna svenska bilden av att hemskolning handlar om att isolera sig hemma och bara plagiera skolans läroplan och pedagogik rakt av. Så är det naturligtvis inte.

Det finns många olika grenar och inriktningar, alla med sina egna idéer och tillvägagångssätt och man kanske hellre pratar om hemundervisning, fritt lärande, självstyrd inlärning, naturligt lärande, unschooling, lifeschooling, freeschooling, worldschooling eller något annat man känner identifierar sitt sätt att låta barnen utbilda sig.
Jag för min del känner inget behov av att sätta etikett på vare sig mig själv och min stil eller någon annans. Jag plockar friskt och frimodigt gobitarna ur varenda filosofi och använder det som passar och fungerar för mina barn i olika situationer och för mig är det själva poängen med hemskolning.

När jag skriver om hemskolning använder jag det som ett samlingsnamn för alla de vägar som finns att gå när man vill ta lärandet utanför skolan för att hålla det levande, ge barnen en utbildning som är formad just för dem och leva ett liv där man som familj äger sin tid och sätter sina egna villkor.

På den här sidan kan du läsa och lära dig mer om hemskolning i stort och smått och i olika varianter, hämta tips och idéer och låta dig inspireras av allt du kan göra för dina barn vare sig du behöver stanna kvar eller lämna landet:

(jag jobbar med att fylla upp den här sidan och kategorierna blir klickbara först när där finns något att läsa!)

Tyvärr ligger Sverige hopplöst efter resten av världen där hemskolning i alla dess former bara växer och blir mer och mer accepterat och eftertraktat, men jag tror ändå att framtiden redan är här.

Hemskolning innebär frihet på så många plan, människor älskar frihet och kommer inte att nöja sig med mindre när de upptäckt den, man kommer inte att kunna stoppa utvecklingen här heller.

Jag tror också det kommer en dag då barn på allvar får samma rättigheter som vuxna, då vi ser på tvång som inlärningsmetod på samma sätt som vi idag ser på den en gång så självklara skolagan.

Jag längtar till att få se alla barn fria att lära och utvecklas på det sätt de själva vill och behöver, och i väntan på den dagen vill jag sprida kunskap och inspiration, väcka tankar och frågor som öppnar upp för en vidare syn på vad lärande och utbildning kan vara.

The world is a university and everyone in it is a teacher,
make sure when you wake up in the morning you go to school


T.D. Jakes

Att få ge sig ut och upptäcka världen tillsammans och låta barnen följa sin egen natur, lära om livet ute i verkligheten och utvecklas i det som verkligen betyder något och intresserar, kan kännas som en hopplöst avlägsen dröm för en svensk familj med skolplikten som kräver så många timmar, dagar, veckor och år av barnens liv i en särskild byggnad.

Men det fina med världen är att den finns överallt och vi kan leva och lära av den var vi än råkar befinna oss.
Det finns inget som säger att vi inte kan hemskola här hemma i Sverige upp till sex års ålder.
Det finns inget som säger att vi inte kan bevara den där innerliga atmosfären där lärande är något vi lever och andas i våra hem och familjer och fortsätta värna om det vilda och fria i livet runtom skolårets inrutade dagar och veckor även när barnen blir äldre.
Och det finns inget som säger att vi inte kan lämna landet för att hitta rätten att leva, lära och växa tillsammans, som individer och som familjer, på ett sätt som passar oss.

Vare sig vi behöver stanna i Sverige eller ge oss av så kan vi hjälpas åt och lära oss mer för att göra det bästa av omständigheterna.

Och jag tror det är därför du är här.