HOME

Att worldschoola eller hemskola som svensk familj kan verka ouppnåeligt med ett skolsystem som kräver så många timmar, dagar, månader och år av barnens liv i en särskild byggnad och enligt en redan utstakad väg. Att få följa deras egen natur, låta dem lära om livet ute i verkligheten och ge sig ut för att uppleva världen tillsammans kanske mest känns som en avlägsen dröm.

Men här är de goda nyheterna!

Världen finns överallt runtomkring oss och vi kan leva och lära av den var vi än råkar befinna oss. Det finns ingenting som säger att vi inte kan worldschoola här hemma upp till sex års ålder. Det finns ingenting som säger att vi inte kan bevara den innerliga, nyfikna andan av lärande i våra hem och familjer och fortsätta värna om det vilda och fria i livet runtomkring skolårets inrutade dagar och veckor när barnen blir äldre. Och det finns ingenting som säger att vi inte kan lämna landet för att söka oss rätten att fortsätta leva, lära och växa tillsammans som familjer och som individer.

Det fina med worldschooling är att det i grund och botten handlar om en öppen inställning till lärande. Att se lärande som något som sker överallt och hela tiden, livet igenom, att inte låta skolans snäva ramar vara ett hinder för det och välja att se hela världen som ett klassrum vare sig vi behöver lämna Sverige eller stanna kvar.

Välkommen till WORLDSHOOLERS OF SWEDEN!

Här vill vi uppmuntra och underlätta för alla som längtar efter en lite friare och gladare vardag, som vill göra lärandet till en självklar, rolig och meningsfull del av livet och ta det långt utanför skolans fyra väggar!